Wykwalifikowany personel

Spokojna
okolica

Profesjonalna
opieka

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "OSTOJA" w Podemszczyźnie Waleria i Wacław Rejmanowie

tel./fax: 16 63 13 014

administracja

tel. 16 63 13 831

gabinet pielęgniarski (całodobowo)

Podemszczyzna 18

37-620 Horyniec Zdrój
woj. podkarpackie

Wniosek o przyjęcie

Komplet dokumentów (poniżej) należy przesłać do naszego zakładu.

Do kompletnego wniosku należy dołączyć aktualne wyniki badań: OB, morfologia, mocz, RTG klatki piersiowej, TSH.

Dyrektor placówki w porozumieniu z lekarzem zakładu wystawi decyzję o umieszczeniu lub odmowie przyjęcia.

Po wydaniu pozytywnej decyzji, ustala się termin przyjęcia.
W przypadku braku wolnych miejsc - osoba umieszczana jest na liście oczekujących na przyjęcie.

Osoba przebywająca w placówce ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania.
Miesięczną opłatę ustala organ kierujący na podstawie przepisów prawa
- odpłatność ta nie może być jednak wyższa niż 70 % dochodu osoby przebywającej w zakładzie.
Zaświadczenie lekarskie Wywiad pielęgniarski i lekarski Skierowanie do ZOL Wniosek do ZOL Skala Barthel

Aktualności


Galeria zdjęć

zdjęcie zdjęcie zdjęcie